Sinds kort beschikbaar: unieke locatie aan het Friese water.

Deze prachtige woonboerderij aan de rand van het dorp is gelegen aan open vaarwater. U kunt uw sloep, schip, zeiljacht, zeilboot, kano, plezierjacht, kruiser of roeiboot aanleggen voor de woonboerderij of een plaats geven in de boomgaard of aan de oever van de Bolswardervaart waaraan uw weiland grenst.

Net achter de brug in Burgwerd, een Ot en Sien dorpje in Friesland, kronkelt uw eigen opvaart de boomgaard in. Het is elke keer weer een mooie ervaring om door deze voormalige melkvaart (de melkboot voer hier vroeger door om de melkbussen bij de boerderij op te halen) uw erf op te varen naar de aanlegsteiger.

In het voorjaar lijkt deze opvaart een paar dagen één grote whirlpool vanwege de spetterende karpers, brasems, blieken, rietvoorns en zeelten die zich hier komen voortplanten.

IJsvogeltjes, meerkoeten, waterhoentjes, aalscholvers, futen en wilde eenden komen hier eten en/of nesten maken. Ook de reiger pikt hier graag een voorntje, paling of stekelbaarsje mee.

In de aangelegde plas achter deze woonboerderij kunt u zwemmen, vissen, schaatsen en dobberen op een luchtbed als u wilt. De plas is ondiep. Er komen veel vogels baden en drinken.

Dit is een greep uit de vogels die er gespot zijn: snip, oeverloper, kluut, reiger, kievit, grutto, wulp. bergeend, stern, zwaluw, aalscholver, lepelaar, tureluur, scholekster, kwikstaart, koolmeesje, vink, kruisbek, roek, kau, ekster, boomvalk, torenvalk, velduil, ransuil, kerkuil, groenling, ijsvogel, specht, spreeuw, cettizanger, zanglijster, vliegenvangers etc. etc.

Het is een echt vogelparadijs aan het water, aan de rand van het dorp, vlakbij de stad en A7.

U bent binnen twintig minuten in Leeuwarden, binnen 10 minuten in Sneek en na een uur rijden over de afsluitdijk zit u op het terras van b.v. de IJ-kantine of van Eye aan de IJpromenade in Amsterdam.

Het prachtige uitzicht over de weilanden is steeds weer anders door de wisselende kuddes koeien, schapen, geiten, paarden, lammetjes en geitjes.

Voor meer informatie en foto's klikt u hier: www.bieden.nu

Zie ook:
Woonboerderijtekoopinfriesland.nl
Bieden.nu